Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

Фото_1.jpg 

Відділ міжнародних проектів входить до структури Інституту міжнародних освітньо-наукових програм Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

Основною метою відділу міжнародних проектів є сприяння розвитку входження НГУ у світовий на європейський науково-освітній простір шляхом розширення міжнародного співробітництва університету у напрямку реалізації міжнародних наукових та освітніх проектів науково-педагогічними працівниками та студентами університету.

Основні напрями діяльності відділу:

- сприяння розширенню наукового-освітнього співробітництва з закордонними партнерами університету;

- залучення нових джерел фінансування університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та підвищення якості освітніх послуг;

- розповсюдження інформації щодо можливостей участі у конкурсах, міжнародних проектах та програмах для науково-педагогічних працівників, адміністративних працівників, які займаються міжнародною діяльністю та студентів;

- сприяння участі наукових колективів НГУ, окремих співробітників та студентів університету у міжнародних наукових та освітніх проектах і програмах (пошук конкурсів, консультування у підготовці заявок, аналіз результатів участі);

- надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних проектів.

© 2006-2018 Інформація про сайт