Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngВІДДІЛИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВВідділи міжнародної академічної мобільності та міжнародних проектів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Фото_1.jpg  

Основною метою відділу міжнародних проектів є сприяння розвитку входження НТУ «Дніпровська політехніка»  у світовий на європейський науково-освітній простір шляхом розширення міжнародного співробітництва університету у напрямку реалізації міжнародних наукових та освітніх проектів науково-педагогічними працівниками та студентами університету.

Основні напрями діяльності відділу:

- сприяння розширенню наукового-освітнього співробітництва з закордонними партнерами університету;

- залучення нових джерел фінансування університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та підвищення якості освітніх послуг;

- розповсюдження інформації щодо можливостей участі у конкурсах, міжнародних проектах та програмах для науково-педагогічних працівників, адміністративних працівників, які займаються міжнародною діяльністю та студентів;

- сприяння участі наукових колективів НТУ «Дніпровська політехніка», окремих співробітників та студентів університету у міжнародних наукових та освітніх проектах і програмах (пошук конкурсів, консультування у підготовці заявок, аналіз результатів участі);

- надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних проектів.


© 2006-2019 Інформація про сайт