Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

ВИКЛАДАЧУ

Фото_3.jpg

Викладачі Національного гірничого університету мають широкі можливості для підвищення своєї кваліфікації, проходячи стажування у зарубіжних університетах, дослідницьких установах та на підприємствах.

Стажування можливе у рамках грантових програм, які фінансуються різноманітними фондами в Європі та світі. Такі можливості є для науково-педагогічних працівників на різних етапах кар’єри:

- аспірант;

- асистент;

- старший викладач;

- доцент;

- професор.

Проекти можуть буди короткостроковими та довгостроковими та передбачати різні можливості.

Короткотермінові проекти як правило дають можливість прийняти участь у тренінгах, семінарах, конференціях, школах за визначеною тематикою.

Довгострокові програми, як правило, передбачають більш широкі можливості:

- проведення індивідуального наукового дослідження в рамках досліджень приймаючої сторони;

- робота у дослідницькому колективі приймаючої сторони;

- участь у різноманітних тренінгах з підвищення професійних здібностей та особистісних вмінь та навичок;

- участь у конференціях, круглих столах, семінарах;

- можливість ознайомлення з досвідом викладацької роботи у приймаючому університеті;

- підвищення рівня педагогічної майстерності;

- підвищення рівня знання іноземної мови;

- виробничу практику;

- знайомство з культурою і традиціями країни, в якій відбувається стажування.

Кроки, які необхідно здійснити для того, щоб стати учасником такої програми:

1. Ознайомитися з можливостями які є в рамках існуючих грантових програм для реалізації науково-освітніх проектів в розділі «Постійно діючі програми», а також слідкувати за новинами на сайті Інституту міжнародних освітньо-наукових програм.

2. Підібрати програму, яка відповідає вашим науково-освітнім інтересам.

3. Ознайомитися з документами, які необхідно підготувати для подання заявки на участь.

4. Підготувати проект перебування та інші документи у відповідності до вимог програми та подати їх для участі в конкурсі у встановлений dead-line.

5. Чекати на позитивний результат! :)

Для підвищення рівня Вашої мотивації у підготовці заявок на участь пропонуємо ознайомитися з «історіями успіху» від працівників НГУ, які стали переможцями таких конкурсів і пройшли стажування за кордоном. 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт