Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
cover-ua v2.png

logo_Marie_Currie.png

ПРО ПРОГРАМУ

«Дії Марії Склодовської-Кюрі» є частиною програми «Горизонт 2020» - рамочної програми ЄС, направленої на дослідження та інновації, а також підтримку кадрів зайнятих в цій сфері. 65 000 дослідників скористаються перевагами міжнародної та міжсекторальної мобільності, і отримають привабливі умови праці до 2020 року. Крім того, «Дії Марії Склодовської-Кюрі» - це основна програма ЄС для структурованих кандидатських тренінгів, що профінансує 25 000 кандидатських програм (PhD) протягом наступних 7 років. Генеральний директорат Європейської комісії з питань освіти та культури (DG EAC) координує програму, що здійснюється Виконавчим агентством ЄС з питань досліджень (Research Executive Agency).

Планується, що до 2020 року завдяки програмі «Дії Марії Склодовської-Кюрі» 15 000 дослідників отримають можливість розпочати або продовжити свою кар’єру в Європі. Крім того, заохочуються відрядження в інших частинах світу.

 

ХТО МОЖЕ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ

 

«Дії Марії Склодовської-Кюрі» сприяють міжнародному обміну кадрів зайнятих у сфері досліджень та інновацій, а також руху дослідників з та до країн-членів ЄС і асоційованих країн програми "Горизонт 2020". Програма включає найм або відрядження кандидатів наук по світу в рамках їхньої дослідницької підготовки.

Дослідники будь-якої сфери та з будь-якої країни можуть отримати фінансування. Будь-яка юридична особа, не зважаючи на місце заснування, чи міжнародна організація може взяти участь у програмі «Дії Марії Склодовської-Кюрі». Крім того, організації 140 країн з низьким або середнім доходом з-поза меж Європи мають право на фінансування їхньої участі з боку ЄС.

 

ТИПИ ПРОЕКТІВ

 

1) "Обмін кадрами зайнятими у сфері досліджень та інновацій" (Research and Innovation Staff Exchanges, RISE) надається підтримка для короткострокової мобільності кадрів усіх кар’єрних ступенів, що зайняті у сфері досліджень та інновацій. До участі в програмі допускаються наймолодші (випускники університетів) та найстарші співробітники, що займають керівні посади, включно з адміністративними та технічними позиціями. Програма також приймає до участі об'єднання університетів, дослідницьких установ, підприємства, представників малого та середнього бізнесу та інших соціально-економічних гравців у Європі, а також спільні європейські проекти з іншими країнами. В загальносвітових проектах, допускаються обміни в межах наукових товариств.

2) Індивідуальні гранти (Individual Fellowships) надають можливість дослідникам з-поза меж Європи тренуватися та вибудовувати співпрацю з європейської інституцією протягом періоду до 2 років. Індивідуальні гранти надають можливість європейським дослідникам здобути новий досвід в провідних організаціях поза межами Європи, а організаціям зокрема приймати європейських дослідників, що працюють на добровільних засадах. Як наслідок, дослідники повертають до Європи та поширюють отримані знання.

3) "Інноваційні підготовчі мережі" (Innovative Training Networks, ITN) тип Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку високоякісного навчання (здобуття наукового сту­пе­ня) в галу­зі іннова­цій­них дослі­джень у межах:Європейських мереж підготовки (European Training Networks - ETN); Європейської промислової док­то­ран­тури (European Industrial Doc­to­rates - EID) та Європейської спільної докто­ран­ту­ри (European Joint Docto­rates - EJD).

4) Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (COFUND) — один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на сприяння реалізації регіональних, на­ціональних і міжнародних прог­рам з метою розвитку людських ре­сур­сів в галузі наукових досліджень та інно­вацій.

5) Європейська ніч науковців (European Researchers' Night (Night) — один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку організації та проведення наукових заходів з метою збільшення громадської зацікавленості (зокрема, серед молоді) до науки.

Детальна інформація за посиланням - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Calls for proposals:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт