Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
cover-ua v2.png
 


logo_NATO.png

Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (НМБ)

 

Програма «Наука заради миру та безпеки» (НМБ) є інструментом політики, спрямованої на поглиблення співпраці та діалогу з усіма партнерами на основі наукових досліджень та інновацій цивільного характеру, з метою сприяння досягненню ключових цілей Альянсу та розв’язання питань, що належать до пріоритетних галузей діалогу та співробітництва, визначених у новій політиці партнерства.

Пріоритети наукових досліджень пов’язані зі стратегічними завданнями НАТО і зосереджуються на проектах, що безпосередньо спрямовані на підтримку операцій НАТО, а також на тих, що сприяють захисту від тероризму та вирішенню питань щодо інших загроз безпеці. Дані проекти включають заходи, спрямовані: на виявлення вибухових речовин та пристроїв; фізичний захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних (ХБРЯ) речовин; забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій; кібер-захист та екологічної безпеку.

Започаткована у 1950-х роках як Наукова програма НАТО, Програма НМБ пропонує гранти на виконання проектів співпраці, проведення практичних семінарів та заходів підготовки, в яких беруть участь науковці з країн-членів та країн-партнерів НАТО.

Механізми надання грантів в рамках програми НМБ

Програма НМБ підтримує співпрацю через встановлені три грантові механізми. Зацікавлені кандидати повинні розробити спільний проект, який відповідає одному з наступних форматів:

1. Багаторічні дослідження і проекти розвитку

Передбачають дослідження і проекти розвитку, пов'язані зі стратегічними цілями НАТО і пов’язані із ключовими приоритетами НМБ. Проекти дозволяють вченим з країн-партнерів нарощувати контакти в науковому співтоваристві НАТО, водночас будуючи міцнішу наукову інфраструктуру у своїх країнах.

2. Навчальні курси

Прогресивний дослідницький інститут ( ПДІ

Це навчальні курси високого рівня, що пропонують новітні розробки у відповідному суб'єкті НАТО аудиторії прогресивного рівня.

Прогресивний підготовчий курс (ППК)

Це курс, що розроблений для того, щоб дозволити фахівцям в країнах НАТО поділитися своїм досвідом стосовно питань безпеки в одному з ключових пріоритетних напрямків діяльності НМБ. РПК призначений бути не в лекційному форматі, а мати інтенсивний і інтерактивний характер. Зазвичай сприяє підготовці фахівців у країнах-партнерах і сприяє формуванню та зміцненню міжнародних експертних мереж.

3. Семінари

Прогресивний дослідницький семінар (ПДС)

Дискусії прогресивного рівня серед фахівців з різних країн з метою вирішення сучасних проблем безпеки.

Контакти:

Штаб-квартира NATO

Bd Leopold III

B-1110 , Брюссель

Бельгія

Fax: +32 2 707 4232

Email: sps.info@hq.nato.int

Детальну інформацію та новини ви можете знайти на офіційному сайті - www.nato.int/science/, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm

 


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт