Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
cover-ua v2.png


logo_erasmus_plus1.jpeg

У 2014 році сім відомих європейських програм, пов’язаних із освітою, наукою та спортом, об’єднались у нову програму – Erasmus+, покликану охопити не лише академічну сферу, а й усі сектори культури: освіту, підготовку та молодіжну політику, спорт. Вона існуватиме з 2014 по 2020 рік. До складу програми увійшли Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Youth in Action та інші.

У проектах Erasmus+ можуть брати участь:

· вищі навчальні заклади й інші організації освітньої галузі з країн Євросоюзу та інших країн, орієнтовані на підтримку розвитку сфери вищої освіти;

· студенти, аспіранти, науковці та викладачі цих країн (опосередковано; як учасники проектів закладів та організацій, які отримали грант Erasmus+).

Усі проекти програми реалізуються в межах чотирьох напрямків:

1. KA1 (Key Action 1) –навчальна мобільність.

У межах цього напрямку здійснюється підтримка обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом між університетами країн-членів програми і країн-партнерів програми, зокрема України. Для України, як країни-партнера програми Еразмус+, відкриті наступні можливості на мобільності в рамках конкурсів для співпраці між вищими навчальними закладами.

2. КА2 – Проекти співпраці (співпраця для інновацій і обміну передовим досвідом).

Університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+, з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану).

3. КА3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти.

Напрямок орієнтований на модернізацію вищої освіти, Болонський процес, розвиток і впровадження інструментів прозорості освіти, сприяння міжнародному діалогу у сфері освітньої політики.

3. Проекти Жана Моне. 

Програма Жана Моне – теж одна з тих, що увійшли до складу Erasmus+ у 2014 році. Її мета – сприяння поширенню у світі навчальних програм, присвячених Євросоюзу та євроінтеграційній тематиці. Гранти надаються навчальним закладам та іншим організаціям, які розробляють подібні навчальні програми та проводять обміни студентами в межах цієї тематики.

Як взяти участь

На перший погляд, умови Erasmus+ можуть здатися доволі складними, але якщо послідовно ознайомитися з усіма інструкціями – все стає не таким страшним. Для тих, хто вже брав участь у програмах Tempus, Youth in Action чи подібних, підготовка проекту і подання заявки й зовсім не становитиме труднощів.

У дуже скороченому вигляді алгоритм дій, якщо ви бажаєте взяти участь у одному з напрямків програми Erasmus+, може бути приблизно таким:

1. Необхідно мати проект, для реалізації якого ви хочете отримати грант, і з’ясувати, до якого напрямку програми його можна віднести.

2. Знайти партнерів – громадські організації з інших країн світу.

3. Оформити згідно з інструкцією заявку на участь у конкурсі та чекати на відповідь.

Додаткову інформацію про програму можна знайти на сторінках програми Erasmus+, які існують на сайтах Європейської комісії або Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, а також на офіційних сайтах Національного Tempus/Erasmus+ офісу в Україні та Національного Tempus офісу в Україні.

Крім цього, отримати додаткову інформацію та консультацію можна отримати у корпусі 4 каб.33

© 2006-2023 Інформація про сайт