Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

ПРОГРАМА ERASMUS+
Key Action 1 - Навчальна мобільність

Кредитна мобільність

Співпраця для взаємного обміну студентами та викладачами і адміністративним персоналом можлива на основі укладання дво(або багато)сторонніх Міжінституційних договорів між вищими навчальними закладами країн-членів програми (Programme Countries*) і країн-партнерів програми (Partner Country**), України зокрема.

- Ступенева мобільність

Співпраця вищих навчальних закладів для участі в конкурсі відбору кращих Спільних магістерських програм у співпраці з іншими закладами країн всього світу можлива на основі існуючих можливостей у закладах для викладання, навчання, проведення практики, тощо у рамках Спільних магістерських програм, що прописуються в Партнерській угоді. Для участі в конкурсі заклад країни-члена програми (Programme Country) подає заявку для участі в конкурсі від імені партнерства.

Детально про цей напрямок і можливості для українців у межах нього можна дізнатися на http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html

Мобільність студентів у вищій освіті:

Цілі: Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з усього світу

Основні види діяльності за напрямом:

  • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ!).
  • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами країн-членів програми та, в деяких випадках, країн-партнерів програми, що приваблюють найкращих студентів з усього світу.

Мобільність працівників у вищій освіті:

Цілі: Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання.

Основні види діяльності за напрямом:

  • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ!).
  • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ!).
  • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм.
© 2006-2020 Інформація про сайт