Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

ПРОГРАМА ERASMUS+
Key Action 3 - Підтримка реформ у сфері вищої освтіи

Цілі: Підтримка напрацювань/розробок Європейського Союзу в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного розвитку і впливу.

Основні види діяльності за напрямом:

  • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
  • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...)
  • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
  • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
  • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
  • Всесвітня асоціація випускників
  • Міжнародна привабливість і пропагування вищої освіти

Для України в рамках напряму фінансується робота НЕО в Україні і Національної команди ексепертів з реформування вищої освіти, діяльність якої координується Національним Еразмус+ офісом в Україні, а також будуть проводитись різні конференції.

Веб-сторінка команди: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Більш детальна інформація http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html

© 2006-2020 Інформація про сайт