Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Типи акцій


Дослідницька та інноваційна акція

Опис: Акція переважно включає в себе заходи, спрямовані на встановлення нових знань та/або на вивчення можливості створення нових або вдосконалених технологій , продуктів , процесів , послуг чи рішень. Для цього вони можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розробку та інтеграцію технологій, тестування і перевірку на малих прототипах у лабораторії або у середовищі,  що моделюється.

Проекти можуть включати в себе необхідну, але обмежену кількість презентацій або пілотних заходів, мета яких ? продемонструвати технічні можливості в середовищі, що близьке до оперативного.

Ставка фінансування: 100%.


Інноваційна акція

Опис: Акція в основному складається з діяльності, безпосередньо спрямованої на створення планів, пристроїв або конструкцій для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього вони можуть включати в себе макетування, тестування, демонстрації, пілотування, масштабну перевірку продукту і реплікацію на ринку.

«Демонстрація або пілот» спрямовані на перевірку технічної та економічної життєздатності нового або удосконаленого технологічного продукту, процесу, послуги або рішення в оперативному (чи близькому до оперативного) середовищі, яке може бути промисловим чи іншим, із застосуванням в необхідних випадках прототипу великого масштабу або демонстратора.

«Реплікація на ринку» спрямована на підтримку першого застосування/ впровадження на ринку певної інновації , яка вже була продемонстрована, але ще не застосовується / не розгорнута на ринку через збої ринку або бар'єри для впровадження. «Реплікація на ринку» не поширюється на безліч інноваційних програм, які одного разу вже були успішно впроваджені на ринку.

«Перше застосування» означає, що дане рішення є новим, принаймні для Європи, або новим принаймні в прикладної частини питання. Часто такі проекти пов'язані з перевіркою техніко-економічних показників на рівні системи в реальних життєвих умовах роботи, що надаються ринком.

Проекти можуть включати обмежені наукові дослідження і розробки.

Ставка фінансування: 70% (за винятком некомерційних організацій, для яких ставка фінансування становить 100%).


Акція координації та підтримки

Опис: Акція, що складається в основному з супутніх заходів, таких як стандартизація, поширення інформації, підвищення рівня обізнаності та комунікації, створення мереж, координаційні або допоміжні послуги, політичні діалоги та спільні навчальні вправи і дослідження, в тому числі проектні дослідження для нової інфраструктури, а також ця акція може включати в себе додаткові заходи стратегічного планування, створення мереж та координація між програмами в різних країнах.

Ставка фінансування: 100%.


МСП інструмент

Опис: МСП інструмент призначений для всіх видів інноваційних МСП (малих або середніх підприємств), що демонструють серйозне прагнення розвиватися, рости і інтернаціоналізуватися. Ця акція забезпечує підтримку всього інноваційного циклу, що складається з трьох етапів, включаючи також менторство та послуги з коучингу. Перехід від одного етапу до іншого буде здійснюватися автоматично за умови, що проект малого та середнього бізнесу при наступній оцінці буде гідний подальшої підтримки. Кожна фаза відкрита для нових учасників. 


МСП інструмент (фаза 1)

Опис: Техніко-економічне обґрунтування верифікації технологічної/ практичної, а також економічної ефективності інноваційної ідеї/концепції зі значною новизною в галузі, в якій вона подана (нові продукти, процеси, дизайн, послуги та технології або нове ринкове застосування існуючих технологій).

Ставка фінансування: фінансування буде здійснюватися у вигляді одноразової суми в розмірі 50 000 євро.

 

МСП інструмент (фаза 2)

Опис: інноваційні проекти, які розглядають конкретні завдання и демонструють високий потенціал з точки зору конкурентоспроможності компанії та зростання, підкріпленого стратегічним бізнес-планом.

Ставка фінансування: 70% (100% у виняткових випадках, коли в проекті в значній мірі представлений дослідницький  компонент). Конкретна застосовувана ставка вказується у відповідній темі.


МСП інструмент (фаза 3)

Опис: підтримка комерціалізації сприятиме ширшому впровадженню інноваційних рішень і забезпечить зростання фінансування шляхом полегшення доступу до державних і приватних ризиковим капіталів. Цей етап не отримуватиме прямого фінансування, але МСП можуть отримати вигоду з непрямих заходів підтримки і послуг, а також із доступу до фінансових об'єктів, підтримуваних програмою Horizon 2020.


ERA- NET со-фінансування

Опис: Акція ERA- NET со-фінансування в рамках програми Horizon 2020 призначена для підтримки державно-громадського партнерства, в тому числі спільних ініціатив щодо створення програм між державами-членами ЄС, в частині їх підготовки, створення мереж, проектування, реалізації та координації спільної діяльності. Ця акція заснована на злитті колишніх акцій ERA- NET і ERA-NET Plus і реалізується за допомогою "програми акцій із со-фінансування". Вона дозволяє співпрацювати за програмами в будь-якій частині всього науково-інноваційного циклу.

Ставка фінансування: Внесок ЄС у фінансування буде обмежений 33% від загальної суми прийнятних витрат на реалізацію проекту. Внесок ЄС у фінансування на підтримку або реалізацію транснаціональних проектів обмежується однією заявкою на кожну грантову угоду.

 

Со-фінансування  докоммерційної закупівлі (ДКЗ)

Опис: Акція со-фінансування ДКЗ спрямована на заохочення державних закупівель досліджень, на розробку і затвердження нових рішень, які можуть значно покращити показники якості та ефективності в галузях, що становлять суспільний інтерес, поки відкриваються ринкові можливості для промисловості і дослідників, що працюють в Європі.

Ставка фінансування: Внесок ЄС у фінансування буде обмежений 70% від сукупних прийнятних витрат.

 

Со-фінансування державної закупівлі інноваційних рішень (ДЗІ)

Опис: Метою акції со-фінансування ДЗІ є підтримка груп закупників для розділення ними ризику, що викликаний першим застосуванням інноваційних рішень, поки ринкові можливості для промисловості відкриваються.

Ставка фінансування: Внесок ЄС у фінансування буде обмежений 20% від сукупних прийнятних витрат.

 

Більше інформації про типи акцій програми  Horizon 2020

© 2006-2020 Інформація про сайт