Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Оцінка заявок


Критерії відбору

а) Фінансові можливості: Відповідно до Положення про фінанси і до Правил участі. На стадії подачі заявки координаторам буде запропоновано виконати самооцінку за допомогою он-лайн інструменту.

б) Потенційні можливості: В якості самостійної операції, яка проводитиметься підчас оцінки такого критерію відбору як «Якість та ефективність реалізації», експерти визначатимуть, чи відповідають учасники критерію відбору, пов'язаному з потенційними можливостями виконати запропоновану роботу на основі компетенції і досвіду індивідуального учасника (учасників).

 

Критерії присудження гранту

Експерти будуть проводити оцінку на основі таких критеріїв, як «Досвід», «Наслідки» і «Якість та ефективність реалізації». Аспекти, які враховуватимуться в кожному конкретному випадку, залежать від типу акцій та наведені в таблиці нижче (якщо інше не зазначено в умовах конкурсів).

 


Тип акції

Досвід

Наслідки

Якість та ефективність реалізації

 

Будуть враховуватися наступні аспекти (у тому випадку, якщо пропонована робота відповідає опису теми в робочій програмі):

Ступінь, якій результати проекту повинні відповідати на європейському та / або міжнародному рівні:

Будуть враховуватися наступні аспекти

Усі види акцій

Ясність і доречність цілей;

 

Реалістичність запропонованого підходу

Очікувані наслідки перераховані в робочій програмі в рамках відповідної теми

Злагодженість та ефективність робочого плану, в тому числі доцільність виділення завдань і ресурсів;

 

Взаємодоповнюваність учасників у рамках консорціуму (у відповідних випадках);

 

Відповідність структур і процедур управління, в тому числі ризику та інноваційного менеджменту.

Дослідницька та інноваційна акція;

Інноваційна акція;

МСП інструмент

Обґрунтованість концепції, в тому числі трансдисциплінарних міркувань, коли це доречно;

 

Запропонована робота є амбітною, має інноваційний потенціал і перевершує існуючий рівень техніки (наприклад, має новаторські цілі, нові концепції та підходи)

Підвищення інноваційного потенціалу та інтеграції нових знань;

 

Зміцнення конкурентоспроможності та зростання компаній шляхом розробки інновацій, що задовольняють потреби європейських і світових ринків, і, у відповідних випадках, шляхом введення таких інновацій на ринки;

 

Будь-які інші екологічні та соціально значущі наслідки (що не зазначені вище);

 

Ефективність запропонованих заходів з використання та поширення результатів проекту (у тому числі з управління правами інтелектуальної власності), з передачі проекту, і по управлінню даними дослідження у відповідних випадках.

 

Акція координації та підтримки

Обґрунтованість концепції;

 

Якість пропонованих координаційних та / або допоміжних заходів.

Ефективність запропонованих заходів з використання та поширення результатів проекту (у тому числі з управління правами інтелектуальної власності), з передачі проекту, і по управлінню даними дослідження у відповідних випадках.

 

ERA-NET со-фінансування

Рівень амбіцій у співпраці та готовності учасників пропонованої ERA-NET акції об'єднати національні ресурси і координувати свої національні / регіональні науково-дослідні програми.

Досягнення критичної маси для фінансування транснаціональних проектів шляхом об'єднання національних / регіональних ресурсів і внесок у створення і зміцнення міцного співробітництва між партнерами та їх національними / регіональними науково-дослідними програмами;

 

Ефективність запропонованих заходів з використання та поширення результатів проекту, з передачі проекту.

 

Со-фінансування докомерційної закупки (ДКЗ) та Со-фінансування державної закупки інноваційних рішень (ДЗІ)

Прогрес перевищує рівень техніки з точки зору ступеня інновації, необхідної для задоволення потреби в закупівлі.

Зміцнення конкурентоспроможності та зростання компаній за рахунок розвитку інновацій, що задовольняють потреби європейських і світових ринків закупівель;

 

Ефективність запропонованих заходів з використання та поширення результатів проекту (у тому числі з управління правами інтелектуальної власності), з передачі проекту;

 

Більш перспективні узгоджені підходи до закупівель, які зменшують фрагментацію попиту на інноваційні рішення

 


Примітка

Якщо інше не зазначено в умовах конкурсу:

(а) Оціночні бали будуть виставлятися за критеріями, а не за різними аспектами, що перераховані у таблиці вище. Для повних заявок кожен критерій буде оцінюватися в 5 балів. Граничне значення для індивідуальних критеріїв ? 3 бали. Загальне порогове значення, що розраховується як сума трьох індивідуальних значень, буде дорівнювати 10 балам.

(б) Для Інноваційних акцій і МСП інструменту (фази 1 і 2) для визначення рейтингу критерію «Наслідки» буде присвоєно ваговий коефіцієнт 1,5.

(в) Для оцінки заявок на першому етапі двоетапної процедури будуть оцінюватися тільки критерії «Досвід» і «Наслідки». У цих критеріях будуть розглянуті тільки аспекти, виділені жирним шрифтом. Пороговим значенням для обох індивідуальних критеріїв буде 4 бали.


© 2006-2020 Інформація про сайт