Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Рівні готовності технології


У випадках, коли в описі теми згадуються рівні готовності технології, до них застосовуються такі визначення (якщо не вказано інше):

TRL 1 − розглянуті основні принципи;

TRL 2 − сформульована концепція технології;

TRL 3 − концепція доведена експериментально;

TRL 4 − технологія перевірена в лабораторії;

TRL 5 − технологія перевірена у відповідному середовищі (відповідне промислове середовище в разі ключових перспективних технологій);

TRL 6 − технологія продемонстрована у відповідному середовищі (відповідне промислове середовище в разі ключових перспективних технологій);

TRL 7 − демонстрація прототипу системи в операційному середовищі;

TRL 8 − завершена і кваліфікована система;

TRL 9 − реальна система, ефективність якої доведена в операційному середовищі (конкурентне виробництво в разі ключових перспективних технологій).

 

© 2006-2020 Інформація про сайт