Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

nmu_logo.pngІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

У Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» розпочато роботу над міжнародним проектом який реалізується в рамках грантової програми Erasmus plus: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE)»

Загальні відомості про проект

В проекті приймають участь провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Українська асоціація студентського самоврядування та Міністерство освіти і науки України.

Метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проект розрахований на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Тривалість проекту - 2 роки. Бюджет 717 тис. евро.

Основні цілі проекту:

  • покращення існуючої системи внутрішнього та зовнішнього контролю якості освіти в Україні;
  • нарощування потенціалу університетів України шляхом розбудови інфраструктури оцінки якості вищої освіти, професіонального розвитку персоналу університетів;
  • стимулювання студентів до участі у процесах самоаналізу в університетах;
  • запровадження механізму внутрішньої оцінки якості як невід’ємної складової функціонування університетів.

Робоча група за проектом від НГУ складається з:

проф. Алексєєва М.О. – менеджер проекту від НГУ, проф. Ус С.А., доц. Чернишенко В.С, доц. Чуріканова О. Ю., доц. Коряшкіна Л.С., доц. Удовік І.М. доц. Алексєєв О.М.Зустріч робочої групи від НГУ за проектом


Останні новини проекту

4-6 квітня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася перша зустріч в рамках проекту: «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» («Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines»).

На зустрічі були присутні представники з вітчизняних та закордонних університетів, представники громадських організації, Міністерства освіти і науки України та представники Національного Еразмус офісу в Україні.

Протягом зустрічі було обговорено такі основні питання як: концепція оцінки якості освіти в Україні, досягнення та перспективи в цьому напрямку; затвердження робочого плану проекту на наступні два роки; зміст та організаційна структура проекту; формування робочих груп, тощо.Стартова зустріч за проектом у Львівському Національному університеті ім. І. Франка, 4-6 квітня 2016


Результати реалізації проекта та більш детальна інформація


© 2006-2020 Інформація про сайт