Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Безпечна, чиста та ефективна енергетика

Секція «Енергетика» покликана підтримати перехід до надійної, стійкої та конкурентоспроможної енергетичної системи.

Для того, щоб здійснити перехід до конкурентоспроможної енергетичної системи, нам необхідно подолати ряд проблем, таких як виснаження ресурсів, зміни клімату та зростаючі потреби в енергії.

Секція «Енергетика» будується навколо семи конкретних завдань і напрямів досліджень:

• зниження споживання енергії та викидів вуглекислого газу;

• електропостачання з низьким рівнем викидів вуглецю і низькою вартістю;

• альтернативні види палива та мобільні джерела енергії;

• єдина Європейська електрична мережа;

• нові знання і технології;

• прийняття надійних рішень та участь громадськості;

• поглинання ринку енергії та інновацій в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

На дослідження неядерної енергії на період 2014-2020 рр. був виділений бюджет у 5,931 млрд. євро. З цієї суми більше 200 млн. євро призначені для підтримки Європейського інституту інновацій та технологій; сума підлягає перегляду.

Основні пріоритети

Перша робоча програма для секції «Безпечна, чиста та ефективна енергетика» буде розділена на наступні основні сфери діяльності:

Енергоефективність

Енергоефективність є безсумнівним вибором для Європи, як для короткострокової, так і для довгострокової політики ЄС. Євросоюз прагне поступово знизити споживання первинної енергії до 2020 та 2030 року. Дослідження і демонстраційні заходи в цій галузі будуть зосереджені на енергоефективності будівель, промисловості, на опаленні та охолодженні, МСП і на пов'язаних з енергетикою товарах і послугах, на інтеграції ІКТ та співробітництві з телекомунікаційним сектором.

Низьковуглецеві технології

Важливо розробити і вивести на ринок доступні, економічно ефективні та ресурсозберігаючі технологічні рішення для того, щоб декарбонізувати енергетичну систему на стійкій основі, забезпечити електропостачання і заповнити внутрішній енергетичний ринок. Науково-дослідна діяльність у цій галузі буде охоплювати: фотоелементи, концентровану сонячну енергію, енергію вітру, енергію океану, ГЕС, геотермальну енергію, поновлювані джерела опалення та охолодження, зберігання енергії, біопаливо і альтернативні види палива, уловлювання та зберігання вуглецю.

«Розумні» міста і співтовариства

Сталий розвиток міських районів є проблемою, що має ключове значення. Він вимагає нових, ефективних і зручних технологій і сервісів, зокрема в таких областях, як енергетика, транспорт та ІКТ. Однак ці рішення потребують комплексного підходу, як з точки зору наукових досліджень і розробки передових технологічних рішень, так і їх застосування. Фокус на «розумні» міські технології дозволить отримати результати у вигляді рішень промислового масштабу з високим ринковим потенціалом.

Політичний драйвер

Формулювання енергетичної проблеми на період до 2020 року не було б можливим без перегляду Плану стратегічних енергетичних технологій − так званого SET плану. З 2008 року SET план був центральною частиною нашої дослідницької та інноваційної політики в галузі енергетики. Це точка відліку для європейських, національних, регіональних і приватних інвестицій.

Проте, SET план потребує посилення і оновлення, щоб краще реагувати на нові виклики і краще консолідувати дослідження та інновації у всій Європі. Процес почався в травні 2013 року, коли Комісія опублікувала Повідомлення про енергетичні технології та інновації, в якому було висунуто рішення про розвиток «Інтегрованої дорожньої карти для SET плану». Це дозволить визначити пріоритети для всієї енергетичної системи на рівні ЄС через одну послідовну повістку від наукових досліджень до поглинання ринком.

Перша робоча програма

Що стосується основних принципів, існують значні зміни між попередньою дослідницької рамковою програмою FP7 і програмою Горизонт 2020. Насамперед, робочі програми Горизонту 2020 публікуються два рази на рік для того, щоб забезпечити більш якісну підготовку учасників. По-друге, Горизонт 2020 приймає певний виклик, надаючи дослідникам більше свободи для створення інноваційних технологічних рішень. Також на період до 2020 року були введені міждисциплінарні акції. І остання, але не менш важлива відмінність − в рамках цієї Програми повинні враховуватися рівні готовності технології (TRL), для того, щоб більш ефективно визначити сферу діяльності.

Робоча програма секції

Більше інформації про секцію

© 2006-2020 Інформація про сайт