Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів

Діяльність у цій секції сприятиме збільшенню конкурентоспроможності Європи, збільшенню безпеки сировинних ресурсів і поліпшенню добробуту. У той же час робота в цій секції буде забезпечувати екологічну цілісність, стійкість і стабільність з метою утримати середнє глобальне потепління на рівні нижче 2°C і дозволити екосистемам і суспільству адаптуватися до змін клімату та до інших екологічних змін.

Дана секція буде фінансувати дослідження та інновації з наступними конкретними цілями:

• формування суспільства та економіки, що швидко адаптуються до змін клімату, а також ефективно використовують воду та інші природні ресурси;

• захист і стійке управління природними ресурсами та екосистемами;

• стійке постачання і використання сировинних ресурсів, для того щоб задовольнити потреби зростаючого населення земної кулі в стійких межах природних ресурсів планети і екосистем.

Епоха 20 -го століття, на перший погляд, століття значних і дешевих ресурсів, добігає кінця. Здатність економіки адаптуватися, стати більш стійкою до змін клімату, більш ресурсозберігаючою і в той же час залишатися конкурентоспроможною багато в чому залежить від високого рівня еко-інновацій, від суспільного, економічного, організаційного та технологічного порядку. Світовий еко-інновацій ринок сьогодні становить близько 1 трлн. євро на рік і до 2030 року він потроїться, тому еко-інновації надають великі можливості для підвищення конкурентоспроможності та створення робочих місць у європейських країнах.

Для забезпечення додаткових переваг країнам ЄС і з урахуванням транснаціонального та глобального характеру клімату і навколишнього середовища, їх масштабу і складності, а також міжнародного аспекту ланцюга поставок сировини, вся діяльність у цій секції повинна проводитися на рівні Євросоюзу і вище. Скорочення використання ресурсів і зменшення впливу на навколишнє середовищ з одночасним підвищенням конкурентоспроможності потребують рішучого суспільного і технологічного переходу до економіки, заснованої на стійкому взаємозв'язку між природою і благополуччям людей.

Інновації в цих областях будуть створювати можливості для зростання та збільшення кількості робочих місць, а також для інноваційних варіантів в галузі науки, технологій, включаючи ІКТ, економіки, суспільства, політики та державного управління.

Наукові дослідження та інновації будуть охоплювати наступні загальні напрямки дій:

• боротьба зі змінами клімату та адаптація до них;

• захист навколишнього середовища, стале управління природними та водними ресурсами, біорізноманіттям і екосистемами;

• забезпечення сталого постачання неенергетичними і несільськогосподарськими сировинними ресурсами;

• забезпечення переходу до зеленої економіки і суспільства через еко-інновації;

• розробка комплексних і стійких глобальних екологічних систем спостережень та інформаційних систем;

• культурна спадщина.

Робоча програма секції

Більше інформації про секцію

© 2006-2020 Інформація про сайт