Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Безпека продуктів харчування, стале сільське господарство, водне господарство, прісна вода та біо-економіка

Необхідний перехід до оптимального використання поновлюваних біологічних ресурсів і до стійких систем первинного виробництва та переробки. Ці системи повинні будуть виробляти більше харчових продуктів, волокон та інші біо-продуктів з мінімізованими витратами, впливом на навколишнє середовище і викидами парникових газів, а також з розширеними екосистемними сервісами, відсутністю відходів та відповідною соціальною значимістю.

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і аквакультура, разом з промисловістю на біологічній основі, є невід'ємною частиною європейської економіки і суспільства. Спираючись на використання обмежених природних ресурсів, ці сектори виробляють і переробляють біологічні ресурси для того, щоб задовольнити попит споживачів і широкого спектру галузей, що виробляють продовольство, корми , біоенергію і біо-продукти. З одного боку, вони підвищують самозабезпеченість Європи і забезпечують робочі місця і можливості для бізнесу, необхідні для сільських, прибережних і морських районів; з іншого боку, ці сектори стикаються з серйозними проблемами, які вимагають рішеннь, що засновані на наукових дослідженнях та інноваціях.

Сільське і лісове господарство

Сільське і лісове господарство завжди відігравало важливу роль для суспільства ЄС: вони постачають надійну, здорову і поживну їжу, а також корми та непродовольчі товари для широкого кола галузей промисловості, формують і дбають про наші пейзажі, надають суспільні блага і підтримують сільські території, надаючи робочі місця. Науково-дослідна діяльність і політика допоможе впоратися з трьома основними насущними проблемами в цих секторах: забезпечення життєздатного виробництва продовольства в умовах зростаючого світового попиту на продовольство; забезпечення раціонального використання природних ресурсів та управління змінами клімату; і, нарешті, здійснення свого внеску в збалансований територіальний розвиток сільських територій ЄС та їх спільнот.

Агропродовольчий сектор для безпечного і здорового харчування

Забезпечення продовольчої безпеки виходить за рамки забезпечення достатнього харчування. Воно також вимагає соціального і економічного доступу до безпечної та поживної їжі. Споживання продуктів харчування впливає на здоров'я людини і навколишнє середовище. Завдання полягає в тому, щоб задовольнити потреби і вподобання споживачів при мінімізації ефектів, що впливають на здоров'я і навколишнє середовище. Наукові дослідження та інновації будуть спрямовані на забезпечення безпеки харчових продуктів і кормів, конкурентоспроможності європейської агро-харчової промисловості та стійкості виробництва продуктів харчування, їх переробки і споживання . Вони будуть охоплювати всю харчовий ланцюг і супутні послуги від первинного виробництва до споживання.

Водні живі ресурси і морські дослідження

Океани і моря складають більше 70% земної поверхні, і водні живі ресурси можуть забезпечити значний внесок у забезпечення продовольчою, енергетичною та біологічною продукцією. Мета полягає в тому, щоб стало управляти і використовувати водні живі ресурси, щоб отримати максимальну вигоду від океанів, морів і внутрішніх вод Європи. Це включає в себе оптимізацію рибальства та аквакультури для продовольчої безпеки, активізацію інновацій через «блакитні біотехнології» і сприяння міжсекторальним морським і приморським дослідженням для того, щоб використовувати потенціал океанів, морів і узбереж Європи для створення робочих місць і зростання.

Промисловість на біологічній основі

Перехід від європейської промисловості на викопній основі до низьковуглецевої, ресурсоефективної та стійкої промисловості є однією з основних проблем сучасності. Він тягне за собою трансформацію звичайних промислових процесів і продуктів у екологічно чисті процеси на біологічній основі, розвиток інтегрованих біо-підприємств і відкриття нових ринків для біо-продуктів. Наукові дослідження та інновації нададуть можливість зменшити залежність Євросоюзу від викопних ресурсів і сприятимуть досягненню цілей відповідної політики з енергетики та змін клімату до 2020 року.

Інвестиції в дослідження та інновації в рамках даної секції будуть підтримувати Європу в забезпеченні продовольчої безпеки, захисті клімату та сталого розвитку. Вони також дозволять Європі зайняти лідерську позицію на відповідних ринках і будуть відігравати суттєву роль на шляху досягнення цілей Спільної сільськогосподарської політики, Європейської стратегії біоекономіки, і в більш широкому сенсі в Європейській стратегії 2020 і в таких її флагманських ініціативах, як «Інноваційний союз» і «Ресурсозберігаюча Європа».

Робоча програма секції

Більше інформації про секцію


© 2006-2020 Інформація про сайт