Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Європа в світі, що змінюється −  інноваційне і розумне суспільство без дискримінації

Європа стикається з величезними труднощами в процесі подолання соціальної нерівності та ізоляції. Близько 80 мільйонів людей перебувають на межі бідності та 14 млн. молодих людей не мають доступу до освіти, зайнятості або навчання. Ми ще не подолали економічну кризу, яка призвела до безробіття на рівні 12% в цілому і 20% серед молоді.

Подолання нерівності та соціальної ізоляції в Європі (80 мільйонів людей на межі бідності, 14 млн. молодих людей не мають доступу до освіти, зайнятості або навчання), подолання економічної та фінансової кризи і боротьба з безробіттям (12% рівень безробіття в ЄС і більше 20% серед молоді в 2012 році) є найважливішими проблемами для майбутнього Європи . У той же час, існує великий потенціал для розвитку Європи завдяки можливостям, що надаються, наприклад, новими формами інновацій та об'єднань громадян. Підтримка інноваційного і розумного суспільства без дискримінації є необхідною умовою для стійкої європейської інтеграції.

Поява групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), і, отже, багатополярного світу, старіння населення ЄС і необхідність інновацій вимагає нового розуміння цього швидко мінливого світу. Подібне розуміння супроводжується посиленим міждисциплінарним підходом, в тому числі в соціальних і гуманітарних науках та інформаційних і комунікаційних технологіях. Європейські та національні політики повинні продовжити модернізацію , визнаючи соціально-економічне і культурне розмаїття в Європі, а також розвивати знання про те, як функціонує наше сучасне суспільство.

Дослідження та інновації ЄС стосуватимуться проблем соціальної ізоляції, дискримінації і різних форм нерівності. Вони будуть досліджувати нові форми інновацій, і зміцнювати базу фактичних даних для Інноваційного союзу, Європейського дослідницького простору та інших напрямків ЄС. Це сприятиме узгодженому і ефективному співробітництву з третіми країнами. Нарешті, будуть розглянуті питання спогадів, ідентичності, толерантності та культурної спадщини.

Основні напрями майбутніх науково-дослідних та інноваційних дій на 2014 і 2015 роки:

• нові ідеї, стратегії та структури управління для подолання кризи в Європі (стійкий Економічний і Валютний союз, порядок денний − зростання ЄС, соціальна політика ЄС, майбутнє європейської інтеграції, нові технології в державному секторі);

• молоде покоління в інноваційній, стійкій Європі без дискримінації (відсутність гарантій зайнятості, мобільність молоді, освіта для дорослих, соціальна і політична залученість молодих людей, модернізація державного управління);

• розумне суспільство: передача європейської культурної спадщини, використання минулого досвіду, 3D моделювання для доступу до культурних цінностей ЄС;

• Європа в якості глобального гравця: фокусування досліджень та інновацій на співпрацю з третіми країнами, на новий геополітичний порядок у Середземномор'ї, на Східне партнерство ЄС та інші треті країни.

• нові форми інновацій в державному секторі, відкритість уряду, інноваційні моделі бізнесу, соціальне інноваційне співтовариство, використання ІКТ в цілях навчання і залучення.

В цілому, програмна секція Горизонту 2020 «Соціальні виклики» спрямована на досягнення більш глибокого розуміння Європи шляхом підтримки інноваційного і розумного суспільства без дискримінації, суспільства з інноваційним державним сектором в контексті безпрецедентних перетворень і зростаючої глобальної взаємозалежності.

Робоча програма секції 

Більше інформації про секцію

© 2006-2020 Інформація про сайт