Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Безпечне суспільство -

захист свободи і безпеки Європи та її громадян

Ця секція присвячена науково-дослідній та інноваційній діяльності, необхідній для захисту наших громадян, суспільства та економіки, а також нашої інфраструктури та сфери послуг, нашого процвітання, політичної стабільності та благополуччя.

Основними цілями секції «Безпечне суспільство» є:

• підвищення стійкості нашого суспільства до стихійних і техногенних катастроф, починаючи від розробки нових інструментів управління кризами до комунікаційної сумісності, а також розробка нових рішень для захисту інфраструктури, що має критичне значення;

• боротьба зі злочинністю і тероризмом , починаючи від нових судових інструментів і закінчуючи захистом від вибухових речовин;

• підвищення безпеки на кордонах, починаючи від поліпшення захисту морського кордону до забезпечення безпеки всього ланцюга, підтримка зовнішньої політики безпеки Євросоюзу, в тому числі шляхом запобігання конфліктів і встановлення миру;

• забезпечення підвищеної кібербезпеки, починаючи від безпечного обміну інформацією і закінчуючи новими моделями контролю.

Захист суспільства від катастроф є одним з центральних елементів функціонування будь-якого суспільства. Навряд чи існує хоч один соціальний сектор, який був би незалежним від стихійних лих і пов'язаних з ними питань підвищення стійкості та безпеки.

Захист європейських кордонів вимагає розробки систем, обладнання, інструментів, процесів і методів швидкої ідентифікації. Це включає в себе забезпечення безпеки ланцюга в контексті митної політики ЄС.

Крім того, рішення будуть розроблені для підтримки зовнішньої політики безпеки Союзу у вирішенні цивільних завдань, від цивільного захисту до гуманітарної допомоги, управління кордонами або підтримки миру і посткризової стабілізації, у тому числі запобігання конфліктів, встановлення миру і посередництва.

Що стосується «Цифрової безпеки», то ця секція фокусується на підвищенні безпеки діючих додатків, служб та інфраструктур шляхом інтеграції найсучасніших рішень або процесів безпеки, шляхом створення лідируючих ринків і ринкових стимулів у Європі, що супроводжуються підходом, орієнтованим на кінцевого користувача, який включає в себе, наприклад, правоохоронні органи, перші респондентів, операторів критичних інфраструктур, постачальників послуг у сфері ІКТ, виробників ІКТ, операторів ринку та громадян.

Це секція повинна об'єднати зусилля всіх сторін, зацікавлених у безпеці: промисловість − у тому числі малі та середні підприємства, науково-дослідні організації, університети, а також державні органи, неурядові організації, державні та приватні організації в галузі безпеки. Активна участь кінцевих користувачів має велике значення.

Секція « Безпечне суспільство» сприятиме реалізації цілей Європейської стратегії 2020, Промислової політики безпеки, Стратегії внутрішньої безпеки та Стратегії кібер-безпеки. 

Робоча програма секції 

Більше інформації про секцію 

© 2006-2020 Інформація про сайт