Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Розумний, зелений та інтегрований транспорт

Це Секція має на меті збільшити конкурентоспроможність європейських транспортних галузей і створити Європейську транспортну систему, яка буде ефективно використовувати ресурси, буде екологічно чистою, цільною і безпечною для клімату на благо всіх громадян, економіки та суспільства.

На секцію «Транспорт» на період 2014-2020 рр. виділяється бюджет в 6,339 млрд. євро. Ця секція буде спрямована на вирішення чотирьох основних завдань, кожне з яких підтримується конкретними видами акцій.

Горизонт 2020 буде надавати фінансування для транспорту, що ефективно використовує ресурси, який поважно ставиться до навколишнього середовища завдяки створенню більш тихих і чистих літаків, транспортних засобів і суден, вплив яких на клімат та навколишнє середовище мінімальний; шляхом розробки смарт-обладнання, інфраструктури та сфери послуг і шляхом поліпшення транспортної системи та мобільності в міських районах.

Горизонт 2020 також спрямований на поліпшення мобільності, зменшення кількості заторів, збільшення рівня безпеки, істотне поліпшення рухливості людей і вантажів шляхом розробки нових концепцій вантажних перевезень і логістики, а також шляхом скорочення кількості транспортних пригод, загиблих і постраждалих.

Горизонт 2020 спрямований на підтримку глобального лідерства для європейської транспортної галузі шляхом зміцнення конкурентоспроможності та продуктивності європейської транспортної промисловості, виробничих і супутніх послуг, включаючи логістичні процеси, а також на підтримку областей європейського лідерства (наприклад, таких, як авіабудування).

Горизонт 2020 націлений на соціально-економічні, поведінкові дослідження та прогнозні дії для вироблення політики. Мета програми полягає в тому, щоб підтримати процес удосконалення та розробки політики, яка необхідна для просування інновацій та вирішення проблем транспорту та суспільних потреб, пов'язаних з ним.

Перераховані заходи розглянуті в нижчеподаній Робочій програмі в трьох конкурсах проектних пропозицій:

1. Мобільність для зростання.

2. Зелений транспорт.

3. Малий бізнес та інновації «Fast Track» для транспорту

На додаток до цих трьох конкурсів будуть здійснюватися і інші акції − конкурси тендерів тощо («Інші дії»). Ці акції є частиною секції «Транспорт» і доповнюють зміст трьох конкурсів.

Робоча програма секції 

Більше інформації про секцію© 2006-2020 Інформація про сайт